KONFIRMATION 2021
Lørdag den 14. august (pga. corona)
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

De fleste konfirmander har allerede tøjet kørt i stilling, SMS´et ønskelisten ud og forældrene sat op i det højeste gear. Men inden den store festdag er konfirmanderne sammen med præsten vandret igennem en forberedelsesperiode med tanker om det med Gud og os.

Det kristne trosgrundlag
For at blive konfirmeret i folkekirken skal  man være døbt og have modtaget konfirmationsforberedelse, så konfirmanden er fortrolig med det kristne trosgrundlag og folkekirkens gudstjeneste. Præsten kan også stille krav om, at konfirmanderne i et vist omfang skal deltage i sognets gudstjenester.

Konfirmationsforberedelse finder sted, når konfirmanderne går i 7. klasse.

Konfirmationen foregår ved en gudstjeneste lørdag ifm. 3. søndag efter påske. Søndermarksskolens 7.A normalt kl. 9.00 og Peterskolen normalt kl. 11.00. Præsten i Knudsker har fået lov til at låne Sct. Nicolai kirke i Rønne, så alle gæster kan blive inviteret med i kirken.