Sognepræst Flemming Mose Lauridsen
Snorrebakken 54 B, Knudsker
3700 Rønne
Tlf. 5695 3295
Mandag er fridag
E-mail: fml@km.dk 

 

Kirkekontoret

Hanne Landberg
Snorrebakken 54 B, Knudsker
3700 Rønne
Tlf. 5695 3295
Træffes normalt bedst tirsdag kl. 8-13 og
fredag kl. 8-12.30

E-mail: hala@km.dk

 

Sognemedhjælper
Christina Ambrosen
Træffes normalt bedst tirdag kl. 8-14 på mobil 6051 6242
E-mail: christina.ambrosen@gmail.com

 

Organist

Lindalee Laur
Tlf. 6060 7849
Mandag og torsdag er fridage

Email: lindaleelaur@gmail.com

 

Kirkesanger, kirketjener og graver

Kirkesanger Mathilde Kirknæs
Tlf. 2625 8249
Mandag og torsdag er fridage

Kirketjener Gertrud Marie Andersen

Telefon 4219 3197 eller mail: gertrud.birk@mail.dk

(ring venligst direkte til kirketjeneren, når kirken skal pyntes eller oplåses til musikalsk øvelse)

Graver opgaven varetages af graveren i Vestermarie 
Carsten Munk og kan træffes på tlf. 5699 9410 eller 2422 5122 (mandag er fast fridag). 

 

Menighedsrådsformand

Per Munch Jensen

Telefon 5170 2750

E-mail: per@sct-knudskirke.dk