Benyttelse af kirkebil

Kørsel til gudstjenester i Sct. Knuds Kirke og arrangementer i Knudsker sognegården varetages af Dan Taxi som kontaktes på tlf. 7025 2525

Ring senest 1 time før gudstjenesten/arrangementet.

Det koster 25 kr. at benytte ordningen. Pengene lægges i kirkens indsamlingsbøsse i våbenhuset eller afleveres til kirketjeneren.

 

Lys på kirken om aftenen.

Der er blevet installeret projektører på kirkegården som fra primo november har oplyst kirken. Skal du opleve et smukt syn, så kør en tur forbi kirken efter mørkets frembrud.

Det er et ønske som menighedsrådet har haft gennem mange mange år, men som det kun nu har været muligt at få gennemført.

Det er besluttet, at kirken skal være oplyst fra kl. 17.00 – 24.00 i perioden 1. november – 1. marts

 

Kirken er åben i sommerperioden

I perioden fra d. 1. maj – 30. september er kirken åben tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag  kl. 9.00-17.00 (dog IKKE lørdage i disse corona-tider).

Tag venligst hensyn, hvis der er kirkelige handlinger.