Har du brug for en at tale med ... da benyt:

  • enten sognepræsten Flemming Mose Lauridsen, mail fml@km.dk eller tlf 5695 3295
  • eller nettet:

--------------------------------------------------------

KONFIRMATION 2020 - Udsat til:
Lørdag den 29. august
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

KONFIRMATION 2021
Lørdag den 24. april
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

Menighedsrådsvalg 2020
Menighedsmøde og Orienteringsmøde torsdag den 18.  juni 2020 kl. 19.00 
i Knudsker sognegård. Menighedsrådet vil orientere om arbejdet og øvrige aktiviteter i sognet og om det kommende valg til menighedsrådet i september. Der skal vælges 7 medlemmer. Kom med ros og ris ... og nye ideer. 
Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Knudsker Sognegård.

Sæt kryds X: Kirkemorgenmad/frokost 
Kom og vær med i fællesskabet i sognegården med kirkemorgenmad søndag den 16. august kl. 9.00-10.15. Ingen tilmelding. Alle er velkommen.
I år bliver der IKKE Sommerkirkefrokost rundt i hjemme pga. corona! MEN overvej alligevel, om ikke du skulle inviteret nogle med hjem efter en gudstjeneste. 

Menighedsudflugt 2020 
Sæt kryds i kalenderen til Menighedsudflugten for hele familien, efter gudstjenesten søndag den 30. august. Det bliver med spisning, oplevelse, eftermiddagskaffe. 
Alle er velkommen. Tilmmelding i våbenhuset eller til Martin Pihl Sode på mobil 2146 3845. 

 

På vandring med Sct. Knuds Kirke 
Første søndag i hver måned kl. 13.30 indbydes til at vandre Bornholm rundt, stykvis og på de små redningsstier. Når man har været hele øen rundt, modtager man en medalje ved en middag i Sogneråden.
Program i våbenhuset. Tilmelding: Kirsten Munch, mobil 6012 1805.

 

Knudskers Mandeklub NYT!!! 
Samling 

 

Bibelstudiekredse:

Der er tre bibelstudiekredse: de ”voksne”, en kvinde gruppe og dem, der har fulgt et alpha-kursus.

Torsdagsbibelstudiekredsen - Gruppen mødes en gang om måneden på torsdage kl. 14.30 og er aldersmæssigt for de ”voksne”. Gruppen ledes af sognepræst Flemming Mose Lauridsen, tlf. 5695 3295.

Kvinde gruppen - Vi mødes i private hjem en gang om måneden. Nye piger er velkomne. Kontaktperson: Oddrun Rønne, tlf. 2629 2885.

Alpha Bibelstudiekreds - Gruppen samles ca. én gang om måneden, gerne på torsdage kl. 18.00. Nye er hjertelig velkomne. Ring gerne i forvejen, da vi altid begynder med fællesspisning. Kontaktperson: Palle Kure, tlf. 2344 1373.

Ingen af os ved alt, hvad der er værd at vide om kristendom. Alle kan stadig opdage noget nyt i bibelen. Derfor er det godt at få et større kendskab til de bibelske tekster. Og sker det sammen med andre, kan man glæde sig sammen over dette. Et Alpha-kursus i kristendom er typisk for dem, der gerne vil vide mere om de fundamentale ting i den kristne tro.