Har du brug for en at tale med ... da benyt:

  • enten sognepræsten Flemming Mose Lauridsen, mail fml@km.dk eller tlf 5695 3295
  • eller nettet:

--------------------------------------------------------

KONFIRMATION 2020 - Udsat til:
Lørdag den 29. august
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

KONFIRMATION 2021
Lørdag den 24. april
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde torsdag den 18.  juni 2020 kl. 19.00 
i Knudsker sognegård. Menighedsrådet vil orientere om arbejdet i sognet og om det kommende valg til menighedsrådet i september. 
Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Knudsker Sognegård.

 

På vandring med Sct. Knuds Kirke - AFLYST i april og maj måned. 
Første søndag i hver måned kl. 13.30 indbydes til at vandre Bornholm rundt, stykvis og på de små redningsstier. Når man har været hele øen rundt,modtager man en medalje ved en middag i Sogneråden.
Program i våbenhuset. Tilmelding: Kirsten Munch, mobil 6012 1805.

 

Knudskers Mandeklub NYT!!! 
Samling lørdag den 6. juni - hos Toyota i Aakirkeby med plug-in hybrid og el-biler - og med foden på speederen, samt grill. - AFLYST
Nærmere oplysninger hos sognepræst Flemming Mose Lauridsen. Tilmelding nødvendig.

 

Bibelstudiekredse:

Der er tre bibelstudiekredse: de ”voksne”, en kvinde gruppe og dem, der har fulgt et alpha-kursus.

Torsdagsbibelstudiekredsen - Gruppen mødes en gang om måneden på torsdage kl. 14.30 og er aldersmæssigt for de ”voksne”. Gruppen ledes af sognepræst Flemming Mose Lauridsen, tlf. 5695 3295.

Kvinde gruppen - Vi mødes i private hjem en gang om måneden. Nye piger er velkomne. Kontaktperson: Oddrun Rønne, tlf. 2629 2885.

Alpha Bibelstudiekreds - Gruppen samles ca. én gang om måneden, gerne på torsdage kl. 18.00. Nye er hjertelig velkomne. Ring gerne i forvejen, da vi altid begynder med fællesspisning. Kontaktperson: Palle Kure, tlf. 2344 1373.

Ingen af os ved alt, hvad der er værd at vide om kristendom. Alle kan stadig opdage noget nyt i bibelen. Derfor er det godt at få et større kendskab til de bibelske tekster. Og sker det sammen med andre, kan man glæde sig sammen over dette. Et Alpha-kursus i kristendom er typisk for dem, der gerne vil vide mere om de fundamentale ting i den kristne tro.