KONFIRMATION 2020 - Udsat til:
Lørdag den 29. august
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

KONFIRMATION 2021
Lørdag den 24. april
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19.00 
i Knudsker sognegård. Menighedsrådet vil orientere om arbejdet i sognet og om det kommende valg til menighedsrådet i september. 

 

Sogneaften - AFLYST
Onsdag den 26. marts kl. 19.30 får vi besøg af familieterapeut og psykolog Irene Rønn Lind, som vil fortælle om emnet: "Magtmennesker". Velkommen til en spændende aften.
 

På vandring med Sct. Knuds Kirke - AFLYST i april og maj måned. 
Første søndag i hver måned kl. 13.30 indbydes til at vandre Bornholm rundt, stykvis og på de små redningsstier. Når man har været hele øen rundt,modtager man en medalje ved en middag i Sogneråden.
Program i våbenhuset. Tilmelding: Kirsten Munch, mobil 6012 1805.

 

Skærtorsdagsspisning - AFLYST
Efter gudstjenesten Skærtorsdag kl. 17.00 er der fælles påskemåltid i Sognegården. Tilmelding til sognepræsten eller på blanket i våbenhuset.

Knudskers Mandeklub NYT!!! 
Samling lørdag den 6. juni - hos Toyota i Aakirkeby med plug-in hybrid og el-biler - og med foden på speederen, samt grill.
Nærmere oplysninger hos sognepræst Flemming Mose Lauridsen. Tilmelding nødvendig.

 

 

Bibelstudiekredse

Der er fire bibelstudiekredse: de midaldrende, de ”voksne”, en kvinde gruppe og dem, der har fulgt et alpha-kursus. Alpha er et kursus i kristendom typisk for dem, der gerne vil vide mere om de fundamentale ting i den kristne tro. Disse aktiviteter foregår om aftenen på hverdage.

 

Bibelstudiekreds Åben M

Åben M er særligt rettet mod personer, der ikke tidligere har været med i en bibelkreds. Alle er hjerteligt velkomne.

Kontakt Anne-Marie Frederiksen, tlf.  2143 4043.

 

Torsdagsbibelstudiekredsen

Gruppen mødes en gang om måneden på torsdage kl. 14.30 og er aldersmæssigt for de ”voksne”.

Gruppen ledes af sognepræst Flemming Mose Lauridsen, tlf. 5695 3295.

 

Alpha Bibelstudiekreds

Gruppen samles ca. én gang om måneden. Nye er hjertelig velkomne. Ring gerne i forvejen, da vi altid begynder med fællesspisning. Kontaktperson Palle Kure, tlf. 2344 1373.

Ingen af os ved alt, hvad der er værd at vide om kristendom. Alle kan stadig opdage noget nyt i bibelen. Derfor er det godt at få et større kendskab til de bibelske tekster. Og sker det sammen med andre, kan man glæde sig sammen over dette.

 

Kvinde gruppen

Vi mødes i private hjem en gang om måneden. Nye piger er velkomne.

Kontaktperson: Oddrun Rønne, tlf. 2629 2885