KONFIRMATION 2020
Søndag den 3. maj
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

KONFIRMATION 2021
Lørdag den 24. april
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

På vandring med Sct. Knuds Kirke
Første søndag i hver måned kl. 13.30 indbydes til at vandre Bornholm rundt, stykvis og på de små redningsstier. Når man har været hele øen rundt,modtager man en medalje ved en middag i Sogneråden.
Program i våbenhuset. Tilmelding: Kirsten Munch, mobil 6012 1805.

Juniorkirke
Juniorkirke er for børn, der går i 3.-6. klasse. Det foregår en gang om måneden i kirkens lokaler umiddelbart efter 2. salme og frem til altergangen:10. nov. og 8. dec.  Miriam Sode og Johannes Medom er kontaktpersoner, tlf. 5116 0699.

 

Kirkefrokost 
Kom og være med i fællesskabet i sognegården med gratis kirkefrokost søndag den 1. december kl. 12.  Ingen tilmelding. Alle er velkommen.

 

"Syng julen ind"
Vores nye organist har i fællesskab med kirkesangeren arrangeret en aften med fællessang onsdag den 11. december kl. 19.30 i Knudsker Sognegård, som en forberedelse til advents- og juletiden.

 

Årets Vej
Vi mødes i Sognegården i Knudsker onsdag den 27. november kl. 19.00, hvor vi skal klargøre og pakke julekurvene til Årets Vej.

 

Bibelstudiekredse

Der er fire bibelstudiekredse: de midaldrende, de ”voksne”, en kvinde gruppe og dem, der har fulgt et alpha-kursus. Alpha er et kursus i kristendom typisk for dem, der gerne vil vide mere om de fundamentale ting i den kristne tro. Disse aktiviteter foregår om aftenen på hverdage.

 

Bibelstudiekreds Åben M

Åben M er særligt rettet mod personer, der ikke tidligere har været med i en bibelkreds. Alle er hjerteligt velkomne.

Kontakt Anne-Marie Frederiksen, tlf.  2143 4043.

 

Torsdagsbibelstudiekredsen

Gruppen mødes en gang om måneden på torsdage kl. 14.30 og er aldersmæssigt for de ”voksne”.

Gruppen ledes af sognepræst Flemming Mose Lauridsen, tlf. 5695 3295.

 

Alpha Bibelstudiekreds

Gruppen samles ca. én gang om måneden. Nye er hjertelig velkomne. Ring gerne i forvejen, da vi altid begynder med fællesspisning. Kontaktperson Palle Kure, tlf. 2344 1373.

Ingen af os ved alt, hvad der er værd at vide om kristendom. Alle kan stadig opdage noget nyt i bibelen. Derfor er det godt at få et større kendskab til de bibelske tekster. Og sker det sammen med andre, kan man glæde sig sammen over dette.

 

Kvinde gruppen

Vi mødes i private hjem en gang om måneden. Nye piger er velkomne.

Kontaktperson: Oddrun Rønne, tlf. 2629 2885