HØJMESSEN i Sct. Knuds kirke ... med forklaringer - læs her

Har du brug for en at tale med ... da benyt:

  • enten sognepræsten Flemming Mose Lauridsen, mail fml@km.dk eller tlf 5695 3295
  • eller nettet:

--------------------------------------------------------

KONFIRMATION 2021
Lørdag den 24. april
Kl. 9.00 Søndermarksskolen 7.A
Kl. 11.00 Peterskolen

 

GUDSTJENESTER / ANDAGTER PÅ PLEJECENTER SNORREBAKKEN
Det grå hus - v. sognepræsterne Flemming Mose Lauridsen og Pernille Bolø
Alle onsdage i måneden kl. 10.30
Afdeling A + B: 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 24/12 og 30/12
Afdeling C + D: 28/10 AFLYST, 11/11, 25/11, 9/12, 24/12
Det gule hus - v. sognepræst Laura Cæcilie Jessen
Sidste fredag i måneden kl. 11.00
30/10, 27/11
Det røde hus - v. sognepræst Laura Cæcilie Jessen
Sidste fredag i måneden kl. 10.30
30/10, 27/11
Det hvide hus - v. sognepræst Elon Lauterlein
To torsdage i måneden kl. 10.30
 5/11, 19/11, 3/12, 17/12

Julehjælp 
De familier, der er særligt økonomisk trængt, har mulighed for at søge julehjælp i sognet. Hjælpen består af naturalier i form af en købmandskurv med forskellige madvarer. Skriftlig ansøgning med oplysning om bl.a. telefonnummer skal sendes til sognepræst Flemming Mose Lauridsen senest fredag den 27. november. 

 

Sæt kryds X: Kirkemorgenmad/frokost 
Kom og vær med i fællesskabet i sognegården, kirkefrokost søndag den 6. december (sammen med vore minikonfirmander).  Ingen tilmelding. Alle er velkommen. 

Knudskers Mandeklub NYT!!!  AFLYST
Lørdag den 7. november kl. 14.30 samles Knudsker Mandeklub for anden gang - og "det' kun for mænd!"
Vi samles til ???, derefter spisning og is i sognegården og drøftelse af et aktuelt emne under ledelse af præsten. Tilmelding nødvendigt - se våbenhuset. Næste samling en lørdag i marts 2021.

Stillegudstjeneste - NYT!!! 
Onsdag den 2. december kl. 19.00 er der i kirken Stillegudstjeneste med musik, sang, bøn og fordybelse. Vi vil lytte til bibeltekster og en kort prædiken ... og bare være stille sammen. 

"Syng julen ind"
Organist og kirkesanger har i fællesskab arrangeret en aften med fællessang torsdag den 10. december kl. 19.00 i Knudsker Sognegård, som en forberedelse til advents- og juletiden. Gløgg og æbleskiver. 

 

Bibelstudiekredse:

Der er tre bibelstudiekredse: de ”voksne”, en kvinde gruppe og dem, der har fulgt et alpha-kursus.

Torsdagsbibelstudiekredsen - Gruppen mødes en gang om måneden på torsdage kl. 14.30 og er aldersmæssigt for de ”voksne”. Gruppen ledes af sognepræst Flemming Mose Lauridsen, tlf. 5695 3295. Nye er hjertelig velkommen. 

Kvinde gruppen - Vi mødes i private hjem en gang om måneden. Nye piger er velkomne. Kontaktperson: Oddrun Rønne, tlf. 2629 2885.

Alpha Bibelstudiekreds - Gruppen samles ca. én gang om måneden, gerne på torsdage kl. 18.00. Nye er hjertelig velkomne. Ring gerne i forvejen, da vi altid begynder med fællesspisning. Kontaktperson: Palle Kure, tlf. 2344 1373.

Ingen af os ved alt, hvad der er værd at vide om kristendom. Alle kan stadig opdage noget nyt i bibelen. Derfor er det godt at få et større kendskab til de bibelske tekster. Og sker det sammen med andre, kan man glæde sig sammen over dette. Et Alpha-kursus i kristendom er typisk for dem, der gerne vil vide mere om de fundamentale ting i den kristne tro.